บริษัท กู๊ดดี้ ออร์แกไนซ์ จำกัด

 

ดำเนินงานเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมทางการตลาด และตอบสนองกิจกรรมการตลาด พร้อมการส่งเสริมการขายโดยพนักงานขายมืออาชีพ

 

1. Event

   จัดกิจกรรมโปรโมทสินค้าในรูปแบบเคลื่อนที่ไปตามสถานที่ต่าง ๆ บริการจัดงานอีเว้นท์นำเสนอกิจกรรมการตลาด


2.
 Career 

    บริการจัดหาพนักงาน พร้อมดูแลจัดการฝึกอบรม และสวัสดิการ

 

3. Semminar

   จัดงานประชุม งานสัมมนา ลูกค้ากลุ่มองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

4. Online Hotel / Hostel Booking for Sale  

   ให้บริการและอำนวยความสำสะดวกรับจองห้องพักและโรงแรม สำหรับพนักงาน Sale ที่ต้องเดินทางไปปฎิบัติงานต่างพื้นที่

 

5. Visibility

    ตกแต่งร้านค้า, ทำป้ายโฆษณา, จัดทำเวที, Wrap sticker ไวนิล sunshade, facia ฯลฯ